MATSUMURA KOGEI Co.,ltd.

店鋪

一般店鋪為關東的『AnnaSakka Tokyo』,和關西『Anna Sakka Osaka』
注意事項: 『Anna SakkaTokyo』,和『Anna SakkaOsaka』是採會員制度(需審查),申請入會時請出示您的名片和營利事業登記證等相關文件。

Anna Sakka Tokyo

Annasakka Tokyo
Maruishi Daini Building 1-9-16 Kaji-cho,Chiyoda-ku Tokyo 101-0044 Japan

Anna Sakka Osaka

Annasakka Osaka
2-19 Tsuruno-cho, Kita-ku 0sakaCity 0saka 530-0014 Japan